dnes je 20.4.2024

Input:

Národní oslavy Jana Amose Komenského vypukly!

2.9.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

V Pantheonu Národního muzea byly dnes zahájeny Národní oslavy výročí J. A. Komenského. Tříletý mezinárodní projekt připomíná Komenského 430. výročí narození a 350. výročí úmrtí. V letech 2020 až 2022 připomene osobnost Učitele národů řada unikátních akcí. Jádro oslav je tvořeno aktivitami paměťových institucí, které připravují výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Výročí doprovází kampaň Komenský do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky škol po celé republice.

Téměř desítka stěžejních akcí připomene význam J. A. Komenského v průběhu příštích tří let. Od 3. září do 13. října 2019 mohou zájemci navštívit výstavu Uč se moudrým býti. Orbis pictus v běhu věků! Společná výstava Národního muzea a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského představuje jedno z nejvýznamnějších děl Učitele národů. V Národním pedagogickém muzeu je již zpřístupněna výstava Historické portréty Komenského a jeho současníků. Exkluzivním exponátem výstavy je liturgický kalich jednoty bratské z roku 1564, který používal sám J. A. Komenský a jež byl zapůjčen ze sbírek Oblastního muzea v Lešně.

V roce 2020 bude na Pražském hradě otevřena mezinárodní výstava Comenius (1592-1642) – Jan Amos Komenský a jeho doba, která vedle množství unikátních exponátů představí též nové výsledky vědeckého bádání o životě a díle J. A. Komenského. Postupně budou otevřeny také nové expozice
v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a expozice Moravského zemského muzea
v Památníku Bible kralické. Významným způsobem bude revitalizována expozice Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Na tyto stěžejní aktivity naváže řada aktivit regionálních muzeí, dnů otevřených dveří a série mezinárodních komeniologických konferencí.

Komenský je bezpochyby pro většinu z nás velkou postavou dějin českého národa a jeho kultury. Pro znalce je pozoruhodným myslitelem v několika oborech vědy své doby. Získal si ohlas a respekt
v mezinárodním měřítku. Je obdivuhodné, co během života dokázal, a to navzdory životním tragédiím, které ho potkaly
,“ říká Markéta Pánová, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny
J. A. Komenského.

Pro oblast školství a vzdělávání je

Nahrávám...
Nahrávám...