dnes je 16.6.2024

Input:

Nadané dítě v malotřídní škole

30.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.5
Nadané dítě v malotřídní škole

Mgr. Miloslav Hubatka

Malotřídní školy patří neodmyslitelně do českého vzdělávacího systému. Dlouhodobě a historicky. I nyní jsou stále početnou skupinou škol, především na venkově a hlavně v odlehlejších oblastech naší republiky. Text nabízí popis aspektů malotřídních škol v kontextu rozvoje a podpory nadání žáků.

Tyto školy mají svá specifika a jako vše i svoje silné a slabé stránky, svoje pozitiva i negativa. Celkově však můžeme říci, že jde o školy, jejichž typickým rysem je malý počet žáků (méně než 100 a většinou ne více než 5 desítek) a kde jsou spojeny nejméně dva ročníky v jedné třídě. V praxi jsem se setkal ale i s malotřídkami, kde bylo spojeno i tři a více ročníků v jedné třídě a jako určitá rarita byly i čtyři ročníky v jedné třídě. Je zřejmé, že takto organizovaná výuka bude přinášet řadu specifik a nestandardních situací a zvláštností.

Nespornou výhodou malotřídních škol je jednak malý počet dětí ve třídách nebo skupinách a z toho plynoucí větší individuální přístup ze strany učitele. Současně se drtivá většina škol tohoto typu zaměřuje na kvalitu vztahů mezi žáky a na kvalitu klimatu ve škole. Bezpečné, klidné a velmi podporující klima je typické pro malotřídní školy, které si jsou vědomy důležitosti tohoto aspektu a cíleně jej budují.

Nasvědčují tomu výsledky screeningu (viz graf níže), který byl realizován na několika desítkách malotřídních škol v rámci kraje. Nejvyšší naměřenou hodnotou je právě kvalita vztahů a výchovných aspektů u těchto škol. Naopak nejmenší naměřená hodnota je materiální vybavení a zázemí. Řada těchto škol je totiž v malých budovách, ne vždy zcela ideálních, anebo mají kvůli malým rozpočtům skromnější možnosti ohledně pomůcek či vybavení. Dlužno však říci, že nemálo škol se díky masivní podpoře svých zřizovatelů (ti mnohde dávají největší část svých rozpočtů do obnovy škol) rychle modernizuje a úspěšně mění i tento aspekt ve své výhody.

Kvalita vztahů a pozitivní klima na škole je klíčovým prvkem ideálních podmínek pro oblast výuky a diferenciace ve výuce. Současně platí, že nelze vytvořit pozitivní prostředí a klima mezi žáky, pokud není totéž i mezi učiteli. Vytváří se tak nezbytný základ pro další růst a rozvoj nejen celé školy, ale i jednotlivců v nich.

U úspěšných škol je znatelný nárůst nejen spokojenosti rodičů, ale i příliv dalších dětí. Zejména ze škol, kde zmíněné klima chybí a pro rodiče je důležité.

Malotřídní školy, které se zaměřily na zkvalitnění výuky, využily zejména podpory v oblasti individualizace a členění výuky dle možností každého žáka. Těm, kterým se dařilo záměr naplňovat, zaznamenaly také další úspěchy. Doporučení tedy směřovala prioritně k této oblasti. Dobré klima ve škole znamená možnost zkvalitnit přístup učitelů a realizaci výuky.

Školy, které byly úspěšné v realizaci a měly dobře nastavenou koncepci podpory pozitivního klimatu, jsou označeny v grafu níže jako "beze změny".

Malotřídní školy, v rámci kterých bylo adekvátně nastaveno prostředí, jsou preferovány rodiči žáků, kteří vyžadují individuální přístup a klidné prostředí. Tyto školy splňují požadavek diferencované výuky a podporují široké spektrum žáků. Například nadané žáky.

Nahrávám...
Nahrávám...