dnes je 15.6.2024

Input:

MŠMT zveřejnilo přehled podpořených soutěží za 70 milionů

23.10.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje volnočasové aktivity dětí a mládeže včetně vědomostních, sportovních a dalších aktivit. Každoročně jde o téměř osm desítek soutěží v celkové výši skoro 70 milionů korun. Konkrétně jde o různé matematické, přírodovědní, jazykové, zeměpisné nebo sportovní soutěže a olympiády.

Ministerstvo školství vyhlásilo pro letošní rok pět výzev pro podporu soutěží žáků základních a středních škol. Zájemci o finanční podporu se tak mohli přihlásit konkrétně do výzev na podporu ústředních kol vědomostních a jazykových soutěží, dále do sportovních, řemeslných, uměleckých a ostatních soutěží, do okresních a krajských kol vědomostních soutěží, a v neposlední řadě také do mezinárodních kol soutěží. 

„Zájemcům doporučujeme reagovat na výzvy bezprostředně po jejich vyhlášení. Rychlé seznámení s obsahem výzvy vytváří prostor pro možnost konzultace před podáním žádosti, a tedy úspěšné zvládnutí soutěže,“ řekl vrchní ředitel sekce vzdělávání Jan Mareš.  

Mezi podpořenými jsou i soutěže, které fungují i přes padesát let, mají tradici a motivují žáky k získávání dalších znalostí a dovedností. Jde například o 73. ročník Matematické olympiády, 68. ročník celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov, 53. ročník dějepisné olympiády pro

Nahrávám...
Nahrávám...