dnes je 30.9.2023

Input:

MŠMT zahájilo projekt Střední článek podpory

12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

MŠMT zahájilo projekt Střední článek podpory, který má za cíl nastavit systémovou podporu ředitelům a ředitelkám škol a jejich zřizovatelům. Ta bude konkrétně směrovat do oblasti řízení škol a vedení lidí, a to všem školám a zřizovatelům podle jejich potřeb, dále na efektivní nastavení vzdělávací soustavy a komunikace mezi MŠMT a školami. Projekt potrvá do konce června 2029.

Projekt Střední článek podpory navazuje od července letošního roku na pilotáž, která probíhala od ledna 2021 ve dvou okresech, a to v Semilech a ve Svitavách. Po dobu dvou let poskytovaly týmy odborníků školám a zřizovatelům v těchto okresech přímo u nich v území cílenou podporu, zejména v oblasti managementu, správy organizace a vedení lidí. Metodici středního článku byli prostředníky v obousměrné komunikaci mezi MŠMT a územím, zprostředkovávali zpětnou vazbu od škol i zřizovatelů v dané lokalitě, zajišťovali přenos důležitých informací směrem ke školám a poskytovali konkrétní pomoc a podporu jednotlivým školám a jejich zřizovatelům.

„Chceme, aby se stal Střední článek podpory jakýmsi prvním místem podpory pro všechny školy, aby se na nás mohli obracet ředitelé a ředitelky škol nebo zřizovatelé, a byla jim poskytnuta podpora, kterou v tu chvíli potřebují, ať už informačně, nebo metodicky. Pilotáž v Semilech a ve Svitavách jasně ukázala, že takovou formu komunikace a podpory školy vítají. Jsem proto ráda, že můžeme i díky poskytnutým finančním prostředkům od Evropské unie z programu OP JAK v této myšlence a podpoře pokračovat dál na území celé ČR,“ sdělila na tiskové

Nahrávám...
Nahrávám...