dnes je 24.5.2024

Input:

MŠMT vydává k Mezinárodnímu dni Romů nové výukové materiály

8.4.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Cílem těchto vzdělávacích materiálů je podpořit interkulturní vzdělávání a výchovu ke vzájemnému respektu a toleranci. Představují cenný zdroj pro učitele a umožňují začlenit témata spojená s romskou kulturou do výuky různých předmětů jako jsou dějepis, výchova k občanství, český jazyk a literatura, ale i průřezových témat v oblasti umění a kultury.

Mezinárodní den Romů představuje příležitost, jak do výuky cíleně a vhodně začlenit informace o historii, kultuře a jazyce Romů a Sintů, které v běžných učebnicích zatím chybí. Tyto informace budou mít pozitivní přínos pro všechny děti a žáky ve vzdělávání. Takto pedagogicky orientované kroky pro ně představují možnost dozvědět se více o nejpočetnější národnostní menšině České republiky. Cílem je dětem a žákům předložit objektivní informace nezkreslené stereotypy,“ říká vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT Jan Mareš.

Mám velkou radost, že se společně s Ministerstvem školství posouváme dál a spolupracujeme na materiálech, které poslouží k tvorbě

Nahrávám...
Nahrávám...