dnes je 20.5.2024

Input:

MŠMT splnilo milníky a cíle z NPO za 2,5 miliardy Kč

23.3.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Česká republika obdrží od Evropské komise první platbu z Nástroje pro oživení a odolnost, a to ve výši 22 miliard Kč. MŠMT se na získání této částky podílí splněním milníků a cílů za 2,5 miliardy Kč, které byly určeny na podporu digitalizace vzdělávání, výzkumu a transformace vysokých škol.

Na základě splnění 31 milníků a 6 cílů předložila Česká republika dne 25. listopadu 2022 Evropské komisi žádost o platbu z Nástroje pro oživení a odolnost. Po důsledném přezkoumání předložených materiálů a na základě stanoviska Hospodářského a finančního výboru Evropská komise dne 22. března 2023 vyplacení finančního příspěvku schválila. „Dosažení uvedených milníků a cílů prokazuje významný pokrok Česka při provádění Národního plánu pro oživení a odolnost,“ uvádí Evropská komise ve své tiskové zprávě.

Jedná se o první z devíti plateb, které do konce roku 2026 přinesou do resortu školství 23 miliard Kč. MŠMT má z NPO v gesci 3 komponenty, mezi které spadá revize rámcových vzdělávacích programů a na ně navazující investice do digitálního vybavení škol, dále podpora znevýhodněných škol, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, investice do rozvoje kampusů a akademických pracovišť, rozvoj nových studijních programů na vysokých školách a podpora excelentního výzkumu. Jejich realizace probíhá podle předem stanoveného plánu složeného z celkem 18 milníků a cílů, které se váží k jednotlivým žádostem o platbu.

„Jsem rád, že prostředky z NPO pomáhají MŠMT ještě lépe cílit na podporu oblastí, které to potřebují. Například školy z něj mohly financovat IT vybavení potřebné pro distanční výuku

Nahrávám...
Nahrávám...