dnes je 16.6.2024

Input:

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

15.4.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jedná se o významný posun, kdy OP JAK začíná být uváděn v život. Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází.

OP JAK navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho hlavním cílem pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Připravované výzvy podpoří především edukační realitu a špičkový český výzkum a následné uvedení do praxe a na trh.

Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti Výzkumu a vývoje (VaV), a to jak rozvoje infrastrukturní základny a budování tvrdých kapacit pro VaV, tak na rozvoj strategického řízení Výzkumných organizací, rozvoj lidských zdrojů a budování a posilování spolupráce s aplikační sférou a zahraničními partnery. Druhá priorita cílí na podporu

Nahrávám...
Nahrávám...