dnes je 28.11.2022

Input:

MŠMT přizpůsobí finanční limity na potraviny současnému vývoji

26.10.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

MŠMT umožní školním jídelnám, aby mohly navýšit platby za stravování. Ty mají kopírovat významné navýšení cen vstupných potravin a výrazné inflace. Jídelny tak budou moci nadále nakupovat kvalitní suroviny a zabezpečovat tím dodržování správného stravování všech dětí, žáků a studentů. Nové finanční limity by měly být platné od února příštího roku. V současné chvíli je tento materiál v meziresortním připomínkovém řízení.

Navrhované opatření umožní zlepšovat kvalitu školních stravovacích služeb, a to zejména v provozech, kde není možné zabezpečit správné plnění takzvaného spotřebního koše nebo nákup kvalitních potravin z důvodu nemožnosti stanovit potřebnou výši stravného, která by kopírovala současné významné navýšení surovin.

„Co se týče přílohy vyhlášky k limitům pro ceny potravin v rámci školních obědů, MŠMT připravilo navýšení horního limitu o 20 %, přičemž počítáme s její účinností od února příštího roku,“ upřesnil náměstek sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš a pokračoval: „Chceme, aby děti v jídelnách jedly dobře a kvalitně. Chceme, aby školy měly větší prostor reflektovat to, co se děje na trhu s cenami potravin a udržely tak kvalitní školní stravování. Zvýšený horní limit je možnost, nikoliv povinnost. Naposledy byly finanční limity ve školních jídelnách navýšeny v září loňského roku, a to po přibližně deseti letech. Každopádně, vnímáme případný dopad na nízkopříjmové rodiny, pokračujeme proto v dotování školních obědů právě dětem z těchto rodin,“ dodal náměstek Mareš k možnosti zažádat si o hrazení školních obědů buď z dotačního programu MŠMT, nebo z resortu MPSV, které

Nahrávám...
Nahrávám...