dnes je 13.6.2024

Input:

MŠMT pošle dalších 16 milionů korun na snížení dopadů pandemie COVID 19

18.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pošle dalších 16 milionů korun na znovunavázaní sociálních vazeb žáků a na aktivity zaměřené na vzdělávání po ukončení distanční výuky, která probíhala na všech typech škol v důsledku pandemie COVID 19 přerušovaně od března loňského roku. Po cílené podpoře žáků základních škol v podobě letních kempů, dále od září žáků základních i středních škol, která bude směřovat na doučování a metodickou pomoc školám až do konce školního roku 2022/23, tak chce MŠMT pomoci další skupině žáků.

Výzva Spolu po COVIDu je zaměřena na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky 1. a 2. ročníků středních škol, které poskytují střední vzdělání (kategorie J), střední vzdělání s výučním listem, a také pro pedagogické pracovníky daných škol. Podpora těmto žákům a učitelům bude poskytnuta hned po letních prázdninách od 1. září do 31. prosince letošního roku.

„Touto výzvou chceme podpořit hlavně prevenci rizikového chování a občanské vzdělávání mladých lidí. Aktivity je možné zaměřit na úspěšné znovunavázaní sociálních vazeb, budování zdravých životních návyků a postojů, dále aktivity k posilování duševního zdraví, ke vzájemnému respektu a toleranci k odlišnostem a společenské odpovědnosti,“ upřesnil zacílení dotační výzvy stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Jaromír Beran a pokračoval: „U pedagogických pracovníků chceme podpořit zájem o zařazování společenských a globálních témat do výuky, aplikování metod podporujících aktivní přístup žáků k těmto tématům, ale také zájem o spolupráci se subjekty poskytujícími příslušnou programovou a metodickou podporu,“ dodal zástupce náměstka Beran.

Program je

Nahrávám...
Nahrávám...