dnes je 10.12.2023

Input:

MŠMT k přijímání žáků do 1. ročníku osmiletých gymnázií

30.4.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Sdělení MŠMT k přijímání žáků do 1. ročníku osmiletých gymnázií v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

K tomu MŠMT sděluje, že pokud ředitel školy zveřejnil seznam přijatých uchazečů do osmiletého gymnaziálního oboru vzdělání již v pátek 27. 4. 2018 na základě původně zaslaných výsledků jednotné zkoušky CZVV, pak tento seznam přijatých uchazečů je platný a všichni uchazeči na seznamu uvedení mají nárok na přijetí ke vzdělávání.

Na základě opravených výsledků jednotné zkoušky zpřístupněných ředitelům škol ve večerních hodinách 27. 4. 2018 ředitelé škol zpracují opravené celkové hodnocení uchazečů. Pokud se na základě tohoto opraveného hodnocení ukáže, že některý z původně nepřijatých uchazečů dosáhl výsledku stejného nebo lepšího než poslední přijatý ze zveřejněného seznamu, pak MŠMT považuje za správný postup, aby ředitel školy takového uchazeče doplnil do seznamu

Nahrávám...
Nahrávám...