dnes je 18.4.2024

Input:

MŠMT intenzivně připravuje školy na jednotné přijímací zkoušky

2.2.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Už začátkem loňského prosince obdržely školy sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium. MŠMT a Cermat chtějí školám co nejvíce pomoci při organizaci prvních celoplošně povinných přijímacích zkoušek na střední školy v oborech s maturitní zkouškou. V lednu 2017 školy dostaly možnost vyzkoušet si jednotné přijímací zkoušky „nanečisto“.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy v oborech s maturitou se v tomto školním roce zavádí po dvouletém pilotním ověřování, do kterého bylo zapojeno 630 středních škol v roce 2015 a 637 středních škol v roce 2016 (tedy cca 55 % všech škol s maturitními obory).  Většina z těchto škol zavedení jednotných přijímacích zkoušek podpořila.

 Podporu vyjádřila slovy svého předsedy Jiřího Zajíčka i Unie školských asociací ČR – CZESHA: „Podporujeme zavedení jednotné přijímací zkoušky jako povinné součásti přijímacího řízení v maturitních oborech vzdělání. Tato zkouška může podpořit zvýšení kvality ve vzdělávání. Většina našich členských škol se již v minulých letech dobrovolně zapojila do pilotního ověřování této zkoušky a s jejím průběhem máme dobré zkušenosti. Situace, kdy velká část středních škol přijímala uchazeče jen na základě hodnocení na základních školách, byla velmi komplikovaná pro jakoukoli motivaci žáků devátých tříd v závěru studia na základní škole. Zavedení povinné přijímací zkoušky však zásadně mění situaci.“

Kladné stanovisko vyjádřil i Svaz průmyslu a dopravy ČR: „Podporujeme jednotné přijímací řízení pro maturitní obory středních škol, a to zejména z důvodu objektivizace podmínek přijetí na různých školách (například posuzování podle prospěchu, které diskriminuje žáky z kvalitních škol s náročnou klasifikací na rozdíl od jiných) a také jako ověření minimální úrovně znalostí a dovedností, nutných pro vstup do středoškolského vzdělávání. Škola si navíc může stanovit až pro 40% hodnocení další specifická kritéria přijetí, pokud chce posoudit i jiné předpoklady žáků. Změna přijímacích zkoušek byla v minulých letech ověřena jak na jednotlivých krajích, tak i celoplošně. Podotýkáme, že zavádění z našeho pohledu nemůže omezit přístup dobře připravených žáků k maturitnímu vzdělávání, jelikož žák má dvě možnosti zkoušky a zároveň ji může opakovat kdykoli v následujících letech,“ uvedl Miloš Rathouský, zástupce ředitelky sekce - oblast vzdělávání.

Co jsme udělali:

  • K jednotným přijímacím zkouškám vydalo MŠMT ve druhé polovině října 2016 vyhlášku č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Na jejím základě Cermat aktualizoval materiál „Bližší podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky“.
  • 30. listopadu 2016 byl odeslán ředitelům středních škol e-mail s odkazy na jednotlivé dokumenty související s organizací jednotné přijímací zkoušky a informací o tom, že tyto dokumenty mají rovněž zpřístupněny v informačním
Nahrávám...
Nahrávám...