dnes je 24.2.2024

Input:

Monitorovací výbor OP VVV schválil plány na rok 2021

4.12.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ve čtvrtek 3. prosince se v Praze konalo již 21. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Členové výboru na něm projednali a schválili předložený Roční komunikační plán ŘO OP VVV pro rok 2021 a Strategický realizační plán na rok 2021. Proběhla také podrobná diskuze o budoucím programovém období.

Z důvodu aktuálních protiepidemických opatření proběhlo zasedání Monitorovacího výboru OP VVV poprvé v distanční online podobě.

Zasedání Monitorovacího výboru zahájil Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF, který upozornil na netradiční formu zasedání, ale s tradiční agendou. Poděkoval všem, kteří se v rámci koronavirové epidemie v ČR zapojili do distančního vzdělávání a zároveň zdůraznil, že i přes covidovou krizi jsou investice do vzdělávání a výzkumu zásadní prioritou ČR, což odráží také návrh státního rozpočtu na rok 2021. Následně členy monitorovacího výboru informoval o tom, co se plánuje v následujících měsících, a to především z pohledu evropských zdrojů a jejich mixu. Účastníky zasedání pozdravila za Evropskou komisi Cinzia Masina, zástupkyně Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL).

Ředitelka Aneta Caithamlová shrnula hlavní události od minulého Monitorovacího výboru OP VVV, představila běžící výzvy a přehled čerpání. Z předložených dat vyplývá, že OP VVV je z věcného i finančního hlediska ve výborné kondici – splnil jak pravidlo N+3 2020, tak i N+3 2021, což ukazuje dobrou kvalitu projektů, dostatečnou absorpční kapacitu i důležitost opatření, které Řídicí orgán přijal, aby

Nahrávám...
Nahrávám...