dnes je 13.6.2024

Input:

Modernizace školního stravování pokračuje

12.10.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Dne 10. 10. 2023 se v prostorách Makro Akademie ve Stodůlkách v rámci projektu SZÚ Máme to na talíři – a není nám to jedno, uskutečnila akce „Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen,“ kterou zahájil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a jíž se kromě ředitelky SZÚ Barbory Mackové zúčastnila řada významných hostů nejen z ČR, ale také ze zahraničí.

Celodenní vzdělávací akce spojovala praktický trénink kuchařů a kuchařek ze školních jídelen s diskusními panely složenými z odborníků i lidí z praxe. K tématům otevřeným v rámci diskuzí patřilo vzdělávání personálu školních jídelen, včetně způsobů jeho financování, zvýšení atraktivity práce v jídelnách pro potenciální uchazeče, ale také vybavení jídelen, edukativní práce s rodiči a dětmi, nebo prezentace jídelen na sociálních sítích. Akce představila i pohledy a zkušenosti ze zahraničí, včetně možností jejich implementace v českém prostředí. Příkladem je skandinávský bufetový výdej stravy a jeho dopady na kvalitu dětského jídelníčku a snižování plýtvání s potravinami.

Velmi mne těší, že jsem mohl zahájit Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen.  Z mého pohledu je ve školním stravování obrovský potenciál ovlivnění zdraví. Pokud chceme bojovat s narůstající obezitou u dětí, pak je školní stravování v tomto boji klíčovým partnerem. Proto jsem také zřídil Meziresortní pracovní skupinu pro institucionální stravování, která postupně vytváří nástroje, aby tento systém u nás byl pravidelně modernizován, a také aby si personál školních jídelen byl vědom své důležitosti,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytváří pro školní stravování dětí základní rámec, který vyplývá ze školského zákona a vyhlášky o školním stravování. Úzce spolupracujeme nejen s ministerstvem zdravotnictví, ale také se zřizovateli, kteří nesou velký díl odpovědnosti za prostředí, ve kterém se školní stravování uskutečňuje. Za ministerstvo školství vnímáme ve školním stravování silně také výchovnou a socializační složku, které jsou nedílnou součásti vzdělávací a výchovné role školy. Velmi si proto ceníme, že pracovníci školních jídelen jsou součástí školních týmů a spolupodílí se na výchově mladé generace,“ konstatuje za MŠMT náměstkyně ministra Martina Běťáková.

„Ve školních jídelnách je denně poskytnuta strava 2 milionům dětí a za rok se uvaří téměř 400 milionů pokrmů. Díky systému školního stravování mohou rodiny fungovat tak, jak jsou zvyklé, děti v průběhu dne dostávají stravu a mohou docházet na odpolední mimoškolní aktivity. A právě tady leží na školních jídelnách zodpovědnost vést děti ke správným stravovacím návykům. Hlavním cílem Mezirezortní pracovní skupiny je tedy koordinace tvorby pravidel a principů, na základě kterých má institucionální stravování správně fungovat a v průběhu let se dále modernizovat,“ doplňuje ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Právě Státní zdravotní ústav Meziresortní pracovní skupině

Nahrávám...
Nahrávám...