dnes je 20.5.2024

Input:

Mediální vzdělávání v rukou žáků a studentů

21.9.2022, Zdroj: Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz)

Registrujte se s týmy do nového projektu JSNS a podpořte tak rozvoj mediální gramotnosti.

Máte ve své třídě či v okolí mladé lidi ve věku od 13 do 17 let, kteří by rádi začali vlastní projekt zaměřený na zvyšování mediální gramotnosti? Nebo takový projekt už dokonce mají, ale hledají cesty, jak jej rozvinout? Vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni představuje novinku ve své nabídce pro vyučující a jejich žáky: projekt Kdo jiný? se zaměřením na mediální vzdělávání. V něm žáci a studenti získají kompetence ke zvyšování mediální gramotnosti nejen sebe samých, ale i svého okolí a jiných generací. 

Studentská setkání Kdo jiný? plná inspirace a praktických workshopů se zaměří na posilování mediální gramotnosti veřejnosti. Žáci a studenti na nich získají podněty a prostor pro vytváření vlastních veřejně prospěšných projektů. Účast v programu je zcela bezplatná.

Studentské týmy

Studenti si v týmech o 3–5 členech vyberou téma v oblasti mediálního vzdělávání, kterému se ve svých projektech budou chtít věnovat (např. dezinformace, kyberšikana, sociální sítě). Program JSNS jim předá znalosti a kompetence, jak realizovat vlastní projekt, skrze který s tématem osloví veřejnost. Studenti tak zvýší mediální gramotnost nejen sobě, ale také ve své komunitě nebo ve svém okolí. Zvláštní důraz je v tomto projektu kladen také na mezigenerační a vrstevnické učení a na práci s různými cílovými

Nahrávám...
Nahrávám...