dnes je 25.5.2024

Input:

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma

1.3.2018, Zdroj: Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz)

Jeden svět na školách (JSNS), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, provedl ve spolupráci s agenturou MEDIAN v průběhu prosince 2017 a ledna 2018 druhý reprezentativní průzkum zjišťující stav výuky mediální výchovy na českých středních školách. Byli osloveni vyučující z celé České republiky, kteří se mediální výchově věnují. Dotazník vyplnilo dvě stě osmnáct z nich. Část otázek byla identická s těmi, které byly zařazeny do reprezentativního výzkumu středoškoláků, jenž Člověk v tísni publikoval v září 2017. Výstupy z obou průzkumů tak nabízejí zajímavá srovnání mediálních návyků vyučujících a studentů.

Hlavní zjištění, která z šetření vyplynula, jsou následující:

- rozvíjet mediální gramotnost žáků považuje za důležité 77 % dotazovaných vyučujících,

- mediální výchova však není podle nich v českém školství vnímána jako významné téma (80 %),

- domnívají se, že většina veřejnosti pohlíží na vzdělávací snahy v této oblasti jako na kontroverzní (83 %),

- výuka formou průřezového tématu, jdoucího napříč ostatními předměty, způsobuje, že na mediální výchovu nezbývá mnoho času (82 %),

- v otázce zachování výuky v podobě průřezového tématu se dotazovaní neshodují (55 % z nich by setrvalo u stávajícího způsobu, 17 % by upřednostňovalo samostatný povinný předmět a 27 % volitelný předmět nebo seminář),

- vyučující pociťují nedostatek kvalitních materiálů (74 %),

- jsou si v této problematice nejistí; chybí jim potřebné znalosti a dovednosti (81 %), což patrně souvisí se skutečností, že 72 % z nich se nezúčastnilo žádného relevantního kurzu nebo školení,

- příčinu neúčasti na školení vidí dotazovaní v nedostatku informací o dostupných kurzech (75 %), nedostatku kurzů (63 %) a v problematickém uvolňování se z výuky ve škole (52 %),

- nejžádanější formou podpory k mediální výchově jsou podle výsledků průzkumu audiovizuální materiály ke konkrétním tématům (58 %), dále pak metodické příručky základů mediální výchovy (48 %) a akce pro studenty pořádané přímo ve škole (42 %).

„V případě mediální výchovy dlouhodobě selhávají relevantní instituce, v čele s Ministerstvem školství. Nebyla pojmenována její důležitost, nejsou vytvořeny podmínky pro efektivní zahrnutí do výuky, vyučujícím se nedostává podpory, chybí vhodné pomůcky a výukové materiály k rozvíjení mediální gramotnosti žáků,“ komentuje výsledky Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS.

Mediální návyky a informační zdroje

Podle odpovědí dotazovaných používá v rámci elektronické komunikace 88 % vyučujících často e-mail. V tom se značně liší od svých žáků (28 %). Ve srovnání se studenty nejsou také vyučující tolik zvyklí komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a chatovacích platforem (Skype, Messenger, …). Na rozdíly v míře používání sociálních sítí poukazují také další zjištění: zatímco pouze 6 % vyučujících uvádí jako svůj hlavní zdroj informací o

Nahrávám...
Nahrávám...