dnes je 16.6.2024

Input:

Lidské zdroje a specifika práce v MŠ

2.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5
Lidské zdroje a specifika práce v MŠ

Mgr. Lenka Polášková

Dobrý vedoucí pracovník by měl být propojením manažerské pozice a role leadera. Mít "zdravou" míru sebevědomí, organizační schopnosti, schopnosti plánovat a být "vizionářem". Umět přesvědčovat bez prvků manipulativního chování, monitorovat, hodnotit a motivovat. Měl by umět zejména vyhledávat informace, třídit je a vhodně s nimi pracovat. Trvalými cíli každé školy by měla být ochota hledat nové výzvy, cíle a přístupy, týmově spolupracovat, směřovat k participativnímu vedení, permanentně směřovat ke zlepšování a směřovat k tzv. učící se organizaci. Mezi základní rysy učící se organizace patří například pravidelná investice do lidí. Tedy efektivně nastavený systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Chce-li být vedoucí pracovník ve školství dobrým leaderem, musí chápat faktory, které ovlivňují chování lidí při práci (Armstrong, 2015). Významná je motivace lidí v práci. Lidé, kteří jsou své práci oddáni, dosahují vysokého výkonu (Armstrong, 2015). Každý vedoucí pracovník musí mít přehled v tom, jaký počet zaměstnanců organizace má a jaké lidské zdroje reálně potřebuje v rovině pedagogických a nepedagogických pracovníků. Hlavním předpokladem kvalitního fungování školy je efektivní a kvalitní práce všech zaměstnanců a zejména spolupráce na týmové úrovni. Provozní a pedagogičtí pracovníci vytvářejí ucelený obraz o fungování organizace jako celku a projevuje se to zejména v rovině klimatu. Hlavními předpoklady rozvoje zaměstnanců je sdílená "kultura" organizace, společná vize, věcná připravenost na změny, využívání dílčích výsledků změn a příprava na život "ve změnách". V tomto směru hraje nesporně roli otázka rozvoje profesních kompetencí pedagogických pracovníků a osobnost ředitele či ředitelky.

Ředitel školy je osobností, která by měla úspěšně motivovat pedagogy k sebehodnocení a ke vzájemnému poskytování užitečné zpětné vazby. Aktivně a účinně podněcovat profesní rozvoj pedagogů efektivními formami a vytvářet podmínky pro jejich úspěšnou realizaci. Právě rovinu plánu

Nahrávám...
Nahrávám...