dnes je 16.7.2024

Input:

Legislativa a šikana ve školách

10.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.4 Legislativa a šikana ve školách

Bc. Tomáš Velička

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se dočteme, že jsou školy a školská zařízení, tedy i MŠ povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc.

 

ZDROJE:

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.

ČAPEK, R. Klima školy a třídy. Praha: Grada, 2009. ISBN

Nahrávám...
Nahrávám...