dnes je 28.2.2024

Input:

Konference k vícejazyčnému vzdělávání

28.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Život v 21. století, ve světě globalizace, rozmanitosti společnosti a rychlého vývoje technologií, vyvolává nutnost změn v přístupu ke vzdělávání, které musí být transverzální, etické, udržitelné a založené na osvojování kompetencí. Velké nároky jsou kladeny především na jazykové vzdělávání, kde je nutno pracovat s realitou heterogenních tříd, ve kterých se společně vzdělávají žáci s odlišným kulturním a sociálním zázemím a rozmanitým jazykovým repertoárem. Setkávání odborníků z různých zemí a sdílení příkladů inspirativní praxe je pak jednou z nezbytných podmínek pro naplnění této výzvy.

S cílem podpořit důležitost vnímání vícejazyčného vzdělávání tak organizace MultilingNet navázaná na Fakultu aplikované lingvistiky Univerzity ve Varšavě organizuje v úzké spolupráci s Českou školní inspekcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci s názvem Vícejazyčné a multikulturní vzdělávání: politika a praxe (Multilingual and Multicultural learning: Policies and Practicies), která se bude konat ve dnech 14. a 15. prosince 2019 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Konference je určena pro experty v oblasti jazykového a multikulturního vzdělávání, ředitele škol, učitele a další odborníky a bude zaměřena na

Nahrávám...
Nahrávám...