dnes je 27.2.2024

Input:

Konference k integraci a vzdělávání dětí/žáků cizinců

10.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

V zasedacím sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se dne 10. října 2019 uskutečnila celostátní konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Konference byla určena široké pedagogické veřejnosti a sešli se na ní kromě pedagogů také zástupci NIDV, MŠMT, odborní pracovníci a lektoři i reprezentanti neziskových organizací, nadací a sdružení.

Tematicky se zaměřila na teoretická východiska společného vzdělávání dětí/žáků cizinců a příslušnou legislativu a dále se podrobněji věnovala oblasti dotačního systému a rozvojových projektů a programů.

„Počty dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách se neustále zvyšují a zvyšují se rychleji v základních a o něco pomaleji ve školách mateřských,“ uvedl Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání na MŠMT, a pokračoval: „Pokud se podíváme na ministerský rozvojový program pro vzdělávání dětí/žáků cizinců ve školách, pak v roce 2019 bylo rozděleno celkem 42,4 mil. korun pro 351 škol … a podpořeno bylo asi 5 621 dětí/žáků cizinců.“

Náměstek sekce strategie a inovací NIDV PaedDr. Josef Rydlo připomněl, že NIDV se podpoře pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci a spolupráci s ostatními organizacemi zabývajícími se

Nahrávám...
Nahrávám...