dnes je 15.6.2024

Input:

Komentář k vyhlášce č. 306/2022 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

21.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.5.5
Komentář k vyhlášce č. 306/2022 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Mgr. Lenka Polášková

Dne 11. 10. 2022 byla zveřejněna vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Byla vydána na základě z. č. 258/2000 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 11. října 2022.

Vyhláška zejména upravuje teploty v učebnách, v tělocvičnách, v šatnách, ve sprchách, na záchodech a na chodbách v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání, jakými jsou mateřské školy, základní a střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a dále školská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení (s výjimkou některých v § 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb. vymezených zařízení), ale také provozovny živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním

Nahrávám...
Nahrávám...