dnes je 25.5.2024

Input:

Jak věda pomáhá řešit stárnutí populace

10.4.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo přehled o tom, jak věda napomáhá řešit výzvy související se stárnutím populace. „ Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace “ mapuje možnosti zapojení a finanční podpory mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji v oblastech zaměřených na zlepšení zdraví a životních podmínek pro seniory.

Podpora zdravého a aktivního stárnutí evropské populace se stále intenzivněji dostává do popředí zájmu na národní i na mezinárodní úrovni. Výzkum a vývoj představují nedílnou součást řešení této společenské výzvy, protože využití nových poznatků v oblastech zdravotnictví, informačních a komunikačních technologií a ve společenských a humanitních vědách může výrazným způsobem přispět k řešení demografických změn ve společnosti, mezi které stárnutí populace patří.

Příkladem mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji je v programu COST CZ v letech 2015-2017 projekt Mendelovy univerzity v Brně „Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi“ nebo v programu INGO II je v letech 2016-2017 finančně podporován projekt s názvem „Podpora účasti psychologů České republiky v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie“, který spočívá v podpoře české účasti v Evropské federaci psychologických asociací, v rámci níž je ustanovena také Stálá komise pro psychologii stáří a stárnutí.

Z projektů financovaných ministerstvem školství je významná zejména velká výzkumná infrastruktura SHARE-CZ, která je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Tato infrastruktura představuje databázi mikrodat o zdraví, socioekonomickém postavení, sociálních a rodinných vazbách a dalších tématech více než 85 000 osob z celkem 20 evropských zemí ve věku 50+ let a jejich partnerů.

 Všechny vysoké

Nahrávám...
Nahrávám...