dnes je 16.4.2024

Input:

Informace pro školy k možnosti přihlášení na PCR testování

13.8.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Informace k možnosti závazného oznámení screeningového RT-PCR testování v základních a středních školách a konzervatořích v období od 1. září do 10. září 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v návaznosti na usnesení vlády č. 692 ze dne 26. července 2021 informuje o možnosti poskytnutí dalších finančních
prostředků státního rozpočtu – Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností škol nezbytné k naplnění
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bude upravovat screeningové testování ve školách v období od
1. září do 10. září 2021:

  • v systému sběru dat MŠMT (https://sberdat.uiv.cz/login) byl základním školám, středním školám a konzervatořím
    (dále jen „škola“), které nejsou zřizovány státem, zpřístupněn dotazník umožňující závazné oznámení školy
    o zajišťování screeningového testování na začátku školního roku 2021/2022 formou neinvazivního RT-PCR
    testování (tlačítko „Dotazník PCR 2“),
  • pokud se škola rozhodne namísto centrálně zajištěných antigenních testů zajišťovat testování metodou RT-PCR,
    musí nejpozději do 18.
Nahrávám...
Nahrávám...