dnes je 22.5.2024

Input:

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

PaedDr. František Havelka, PhD.

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Název školy nebo školského zařízení podle zřizovací listiny (dále jen "škola") zpracovává v souladu s ustanoveními směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jako správce osobních údajů osobní údaje uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců žáků.

 1. Osobní údaje zpracovávané na základě zákonného zmocnění:
  1. Osobní údaje uchazečů o vzdělávání:
   1. jméno a příjmení
   2. rodné číslo
   3. datum narození
   4. místo narození
   5. státní občanství
   6. místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)
   7. kontaktní údaje (telefon mobil, e-mail)
   8. zdravotní stav (údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání)
   9. údaje o znevýhodnění
   10. údaje o mimořádném nadání
   11. údaje o podpůrných opatřeních
   12. údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
   13. údaj o zdravotní pojišťovně
   14. škola
   15. třída
   16. studijní zaměření, místo poskytovaného vzdělávání
  2. údaje o zákonných zástupcích uchazeče o vzdělávání:
   1. jméno a příjmení
   2. místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)
   3. kontaktní údaje (telefon mobil, e-mail)

Údaje jsou získávány z přihlášky ke vzdělávání a jsou ve škole zpracovávány a uchovávány v písemné podobě a v programu Klasifikace po dobu jednoho roku.

 1. Osobní údaje žáků:
  1. jméno a příjmení
  2. rodné číslo
  3. datum narození
  4. místo narození
  5. státní občanství
  6. místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)
  7. kontaktní údaje (telefon mobil, e-mail)
  8. zdravotní stav (údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání)
  9. údaje o znevýhodnění
  10. údaje o mimořádném nadání
  11. údaje o podpůrných opatřeních
  12. údaje o závěrech
Nahrávám...
Nahrávám...