dnes je 23.5.2024

Input:

Informace k provozu škol s účinností od 1. 8. 2021

28.7.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o změnách mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 8. 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne
26. 7. 2021 bylo upraveno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 8. 2021 (ZDE) a také mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností, s účinností od 1. 8. 2021 (ZDE):

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a také středisek praktického vyučování
se upravuje tak, že
se zmírňují podmínky pro konání zkoušek na školách tak, že z původní výjimky, že se neuplatní
pravidla pro konání zkoušek podle jiného mimořádného opatření (bod 12 maloobchodního
mimořádného opatření) při počtu do 10 osob se mění na výjimku pro až 20 osob účastnících se
v jeden okamžik zkoušky.
o Pokud se tedy zkoušky nově účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná
veřejnost), tak není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný
covid-19/očkování.
o Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost,
určený venkovní prostor atd.

Provoz základních škol se upravuje zcela stejně tak, že
se zmírňují podmínky pro konání zkoušek (například komisionální přezkoušení) na školách tak, že
z původní výjimky, že se neuplatní pravidla pro konání zkoušek podle jiného mimořádného opatření
(bod 12 maloobchodního mimořádného opatření) při počtu do 10 osob se mění na výjimku pro až 20
osob účastnících se v jeden okamžik zkoušky.
o Pokud se tedy zkoušky nově účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející
i veřejnost), tak není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný
covid-19/očkování.
o Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost,
určený venkovní prostor atd.

Pro jinou než pravidelnou činnost školních družin, provoz středisek volného času a školních klubů
anebo činnost základních uměleckých škol nebo jiných škol a školských zařízení neupravenou
školskými právními předpisy (tzv. doplňková činnost) platí i nadále zejména podmínky stanovené
mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání (bod 11 maloobchodního mimořádného
opatření). S účinností od 1. 8. 2021 se však v tomto mimořádném opatření upravujícím provoz těchto
zařízení zejména navyšují počty osob přítomných ve vnitřních nebo vnějších prostorách. Konkrétně:

• Zvyšuje se počet osob z více než 500 na 1000 osob ve vnitřních prostorech a z více než 1000 osob na
2000 osob ve vnějších prostorech, který je nově umožněn v jeden čas na akci.
• Více se rozvolňuje pravidlo, kdy není nutné dokládat splnění podmínek

Nahrávám...
Nahrávám...