dnes je 20.5.2024

Input:

Informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

24.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.2.13
Informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Žáky s přizpůsobeným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) definuje v ustanovení § 1 písm. c) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn a dodatků. Tyto žáky člení do 4 kategorií a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaného uzpůsobení.

 1. tělesné postižení (TP),
 2. zrakové postižení (ZP),
 3. sluchové postižení (SP),
 1. specifické poruchy učení a ostatní (SPUO).
  1. Tělesné postižení (TP)
   1. Skupina 1
    • navýšení časového limitu o 75 %

    • kompenzační pomůcky

   2. Skupina 2
    • navýšení časového limitu o 100%

    • formální úpravy zkušební dokumentace

    • případné obsahové úpravy ve smyslu nahrazení některých úloh

    • možnost zápisu přímo do testového sešitu

    • kompenzační pomůcky

   3. Skupina 3
    • Uzpůsobení stejná jako u skupiny 2 + asistence

  2. Zrakové postižení (ZP)
   1. Skupina 1
    • navýšení časového limitu o 75 %

    • kompenzační pomůcky

   2. Skupina 2
    • navýšení časového limitu o 100%

    • formální úpravy zkušební dokumentace

     • zvětšené písmo vel. 14, 16, 20, 26 b.,

     • Braillovo písmo,

     • elektronická verze

    • možnost zápisu přímo do testového sešitu,

    • obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh)

    • kompenzační pomůcky

    • při ústní zkoušce z cizího jazyka žák realizuje pouze úlohy zadané slovně

   3. Skupina 3
    • uzpůsobení stejná jako u skupiny 2 + asistence

  3. Sluchové postižení (SP)
   1. Skupina 1
    • navýšení časového limitu o 50 %

    • kompenzační pomůcky

    • vyloučen poslech z cizího jazyka

   2. Skupina 2
    • navýšení časového limitu o 100%

    • formální úpravy zkušební dokumentace

    • možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu

    • obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh

    • kompenzační pomůcky

    • možnost využití služeb tlumočníka nebo asistenta

    • vyloučen poslech z cizího jazyka

    • zkouška z cizího jazyka může být modifikována do písemné podoby

   3. N –
    • navýšení časového limitu o 100%

    • zkušební dokumentace bez úprav

    • možnost využití služeb tlumočníka nebo asistenta

    • vyloučen poslech z cizího jazyka

    • zkouška z cizího jazyka může být modifikována do písemné podoby

   4. Skupina 3
    • uzpůsobení stejná jako u skupiny 2

    • + konání modifikované zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka pro neslyšící

    • + tlumočení do českého znakového jazyka

  4. Specifické poruchy učení a ostatní (SPUO)
   1. Skupina 1
    • navýšení časového limitu o 25 %

    • kompenzační pomůcky

   2. Skupina 2
    • navýšení časového limitu o 50%

    • formální úpravy zkušební dokumentace

    • možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu

   3. N –
    • navýšení časového limitu o 50%

    • zkušební dokumentace bez úprav

    • kompenzační pomůcky

   4. Skupina 3
    • navýšení časového limitu o 100%

    • ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny 2

    • asistence (netýká se žáků se SPU)

    • + tlumočení do českého znakového jazyka

U ústní zkoušky se zmíněné navýšení

Nahrávám...
Nahrávám...