dnes je 18.11.2019
Input:

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole - předloha

29.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole – předloha

Bc.Lenka Polášková

Vzor

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.

Velice často se v praxi mateřských škol pedagogičtí pracovníci setkávají s problémem, že přílohy vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání

Dokument je součástí sekce pro předplatitele. Celý text tohoto dokumentu si můžete také jednorázově stáhnout z našeho portálu Vzorovedokumenty.cz.