dnes je 24.5.2024

Input:

Hodnocení ukrajinských žáků na konci školního roku 2021/2022

4.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.45
Hodnocení ukrajinských žáků na konci školního roku 2021/2022

JUDr. Hana Poláková

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na základní škole upravuje ustanovení § 51 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středím, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení se za každé pololetí vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

Tato pravidla nastavená zákonem je třeba respektovat i v případě ukrajinských žáků. Stejně tak i další ustanovení § 52 školského zákona. Podle něho do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle odstavce 6 věty třetí. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního

Nahrávám...
Nahrávám...