dnes je 20.5.2024

Input:

Financování pozice ukrajinských asistentů pedagoga pokračuje

10.1.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

MŠMT umožňuje školám i nadále čerpat dodatečné finanční prostředky na zajištění pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimální stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou.

Podmínky jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT č. 1/2023 a jsou obdobné jako doposud s výjimkou úpravy limitu počtu zaměstnanců (s ohledem na delší období, na které se finanční prostředky poskytují).

Finanční prostředky na zajištění této pozice budou nadále moci čerpat mateřské, základní a střední školy a konzervatoře (s výjimkou škol při zdravotnických zařízeních) zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na období od 1.1.2023 do 31.8.2023.

Dále bude od pondělí 16. ledna do pátku 20. ledna 2023 probíhat mimořádné šetření na adrese https://sberdat.uiv.cz/login. Tohoto šetření se musí zúčastnit i školy, které podporu čerpaly v uplynulém období a budou chtít v čerpání pokračovat. Účastí v tomto šetření zároveň školy závazně oznamují zájem o finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga, přičemž už není potřeba zasílat žádnou další žádost. Školy, které dosud finanční prostředky nečerpaly, se mohou zapojit při splnění stanovených kritérií. Školy, které o financování této pozice nemají zájem nebo nesplňují kritéria, se do

Nahrávám...
Nahrávám...