dnes je 15.6.2024

Input:

Edukace dětí v mateřských školách I - výchovný program pro děti zaměřený na správnou (zdravou) výživu

28.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.5
Edukace dětí v mateřských školách I – výchovný program pro děti zaměřený na správnou (zdravou) výživu

MVDr. Michaela Pavelková, Bc. Karla Rumlová,

Neustále se zvyšující počet dětí a mladistvých trpících nadváhou nebo obezitou je pro nás varovným signálem (podle "Zprávy o mládeži z roku 2013" MŠMT ČR je to v populaci 11–15letých 1/5 chlapců a 1/10 dívek). Mezi hlavní příčinu nadváhy a obezity patří nepoměr mezi příjmem a výdejem. Tedy nepoměr mezi příjmem energeticky bohaté stravy a nízkou pohybovou aktivitou oproti tomu.

Stravovací návyky, jež mají děti z domu, bývají mnohdy na různé úrovni, proto by měly alespoň mateřské školy a školy, již od útlého věku, děti vést směrem ke správné výživě a zdravému životnímu stylu (samozřejmě nemohou suplovat rodiče). K tomu napomáhá i propracovaný systém školního stravování, který má význam nejen sytící, ale také preventivní a výchovný a stává se tak účinným prostředkem pro formování stravovacích návyků dětí a mladistvých. Správná výživa a zdravý životní styl jsou také předmětem rámcových vzdělávacích programů mateřských škol.

Úkolem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je mimo jiné vykonávat státní zdravotní dozor nad školami a školskými zařízeními. Jelikož je nedílnou součástí zdraví především jeho prevence, rozhodli jsme se vyzkoušet si to také z té druhé strany – strany výchovného pracovníka – a pro děti mateřských škol v Moravskoslezském kraji jsme připravili edukační projekt zaměřený na správnou a zdravou výživu.

Cílem projektu je zábavnou a dětem srozumitelnou formou představit výhody správné výživy, naučit je hravou formou správnému rozhodování při výběru potravin, společně s tím zopakovat dětem zásady hygienického chování při jídle (mytí rukou), součástí je také prevence možných otrav z látek/prostředků, s nimiž mohou děti přijít v domácnosti do styku a které by je mohlo napadnout požít – to vše zahrnuje program s názvem "Hra na zdravý semafor".

Popis činnosti:

Podstatou této hry jsou 3 hula-hop kruhy v barvách semaforu (zelená, oranžová, červená) představující jednotlivé skupiny potravin.

Zelený kruh – potraviny, které jsou vhodné, doporučované a ve výživě člověka mají významný přínos.

Oranžový kruh – potraviny, jež bychom měli konzumovat pouze v omezeném, malém množství.

Červený kruh – jedy, léky, mycí a čisticí prostředky, dezinfekce, pro děti také alkohol.

Celým programem děti provází živý "Chytrý semafor" a "Barvičky" ("Zelená, Oranžová, Červená"). Ti dětem jednotlivé skupiny včetně jednotlivých potravin před vlastní soutěží představí a poté všechny potraviny ze všech skupin smíchají dohromady. Děti jsou rozděleny do dvou družstev. Každé družstvo (skupinka) dostane svůj nákupní košík. Vždy jedno dítě ze skupiny si vybere potravinu/surovinu/prostředek do košíku a přiřadí ji do kruhu tak, jak uváží. Za správné přiřazení obdrží skupinka 1 bod, za špatné přiřazení 0 bodů s vysvětlením/odůvodněním proč. S odůvodněním správného či nesprávného zařazení dětem pomáhají "Barvičky".

 
Nahrávám...
Nahrávám...