dnes je 13.6.2024

Input:

Doporučení pro realizaci individualizovaného vzdělávání

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.4
Doporučení pro realizaci individualizovaného vzdělávání

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

Doporučení pro práci učitelky:

- Mějte na paměti, že učení se prostřednictvím vlastní činnosti je nejefektivnější formou učení, vytváří trvalejší stopy naučeného. Proto minimalizujte svůj výklad, vysvětlování a přímé řízení činnosti ve prospěch aktivity dětí. Aktivita dětí by měla jednoznačně převažovat nad aktivitou učitelky.

- Připravujte podnětné prostředí. Zajistěte široké spektrum pomůcek a materiálů, s nimiž mají děti možnost experimentovat a zkoumat je. Je-li vzdělávání omezeno pouze na práci s tištěnými materiály (obrázky, encyklopedie) a modely (např. umělohmotná zelenina a ovoce), jeho efektivita nebývá vysoká. Zajistěte co nejvíce "materiálů ze života“.

- Podnikejte výpravy, expedice, choďte na výstavy, do muzea, do divadla.

- Činnosti připravte tak, aby byl dětem jejich smysl vždy evidentní. Děti potřebují vědět, proč se mají daným tématům věnovat, k čemu se jim to hodí. Proto připravujte aktivity a témata, která vycházejí ze zájmů, potřeb a předchozích zkušeností dětí tak, aby se učení dotýkalo jejich každodenního života. Průběžně zjišťujte, o co se děti zajímají, co je v jejich momentálním centru pozornosti. Je-li smysl učení dítěti vzdálený (v duchu rčení: "Jednou se ti to bude hodit!“), pak je jako motiv k učení psychologicky neúčinný.

- Počítejte s tím, že učení bude spojeno s pracovním ruchem, umožněte určitou pracovní hladinu hluku.

- Umožněte dětem pracovat svým vlastním tempem. Ke splnění úloh potřebuje každé dítě jiný čas. Nestresujte děti, které vyžadují více času tím, že na ně společně se zbytkem třídy (s rychlejšími dětmi) čekáte, abyste mohli začít pracovat na jiných úkolech.

- Zaveďte ve třídě "pravidlo tří, které znamená: "Pokud si nevíš rady, něčemu nerozumíš a potřebuješ poradit, zeptej se nejprve tří dětí ve třídě. Teprve pak, nenalezneš-li odpověď, se ptej učitelky.“ Podpoříte tak spolupráci mezi dětmi, jejich sebevědomí (dovedu si poradit sám i pomoci ostatním) a nezávislost na vaší osobě.

- Omezte kvantitu práce ve prospěch její

Nahrávám...
Nahrávám...