dnes je 13.6.2024

Input:

Digitalizace vzdělávání z Národního plánu obnovy pokračuje

8.2.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Z Národního plánu obnovy bylo v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace v roce 2022 přiděleno školám 1,4 mld. Kč. MŠMT plánuje rozdělit v roce 2023 na digitální učební pomůcky a prevenci digitální propasti cca 1,2 mld Kč. Celková alokace na komponentu činí 4,8 mld. Kč. Čerpání finančních prostředků pro školy bude pokračovat i v roce 2024.

Komponenta 3.1 se skládá ze tří aktivit, které na sebe vzájemně navazují – reforma kurikula, vybavení škol digitálními technologiemi a podpora digitálních dovedností učitelů. Reforma kurikula zavádí do rámcového vzdělávacího programu novou klíčovou digitální kompetenci. Digitální kompetence se nově prolínají všemi předměty na prvním i druhém stupni. Školy musí tyto změny promítnout do svého školního vzdělávacího programu a začít podle něj učit na prvním stupni nejpozději od 1. září 2023 a na druhém stupni od 1. září 2024.

ŠKOLY MOHOU VYUŽÍT ROZMANITOU PODPORU OD MŠMT A NPI

S výše uvedenými změnami a nákupem vhodných pomůcek pomáhá školám Národní pedagogický institut ČR, který jim poskytuje metodickou podporu zdarma, informace jsou dostupné na stránkách revize.edu.cz a  edu.cz/digitalizujeme. Kromě

Nahrávám...
Nahrávám...