dnes je 20.5.2024

Input:

České Soudobé dějiny od Nakladatelství Fraus jsou druhou nejlepší evropskou učebnicí

19.10.2022, Zdroj: ADison

Soudobé dějiny pro 9. ročník základních škol z Nakladatelství Fraus se staly druhou nejlepší učebnicí roku. Učebnice dějepisu využívá tzv. badatelskou metodu a věnuje se moderním českým dějinám od roku 1918 do současnosti.

Učebnice „Soudobé dějiny“ z Nakladatelství Fraus byla v soutěži o nejlepší výukové materiály BELMA (Best European Learning Materials Awards) vyhlášena druhou nejlepší evropskou učebnicí roku. Na tzv. shortlistu, tj. v užším výběru nejlepších evropských učebnic, se navíc umístil i další produkt z Nakladatelství Fraus – pracovní sešit „Hledá se Puffy“, který je součástí kompletu nových učebnic pro výuku informatiky na prvním stupni. Ta se začala od září vyučovat na základních školách podle nově revidovaných rámcových vzdělávacích programů. 

„Ocenění je vyvrcholením pětileté koncepční práce, do které byly kromě nakladatelství zapojeny tři desítky autorů, konzultantů a učitelů ze škol. Všem patří velké poděkování. Po konstruktivistické metodě výuky matematiky, která se dnes již běžně na základních školách používá, je nová učebnice soudobých dějin opět dalším významným příspěvkem našeho nakladatelství ke zlepšení didaktiky výuky u nás,“ uvedl k ocenění Jiří Fraus, jednatel a zakladatel nakladatelství. „I mezi našimi předními pedagogy panuje shoda v tom, že naše vzdělávání nemůže posunout dopředu pouhé předávání a memorování znalostí, jakkoli se může na první pohled tvářit hravě a nově, ale pouze skutečně moderní metody výuky postavené na aktivním zapojení žáka, objevování, řešení problémů, spolupráci a diskuzi,“ prohlásil Jiří Fraus.

„Nová učebnice moderních dějin může našim dětem pomoci daleko lépe chápat válečné události, které se aktuálně odehrávají nedaleko našich hranic. A o to nám jde především – aby každé naše dítě bylo schopné samostatně uvažovat a mechanicky nepřebíralo názory jiných lidí z médií či sociálních sítí,“ dodal.

Učebnice vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a na jejím vývoji se podílelo velké množství učitelů a učitelek ze základních a středních škol. Badatelská metoda i učebnice samotná se následně staly nedílnou součástí vzdělávacího programu ministerstva školství s názvem Dějepis+. V posledních dvou letech testovaly badatelskou výuku vybrané školy a od letošního roku je nová učebnice zařazována do standardního vyučování napříč Českou republikou.

„Aby vznikla kvalitní učebnice, potřebujete investovat do vlastního vývoje učebnice, ale nemalé prostředky musíte vložit i do pilotního ověření, zda učebnice při výuce v běžné třídě skutečně funguje. A v případě zcela nové metody to platí dvojnásob,“ upozorňuje Jaroslav Najbert, učitel z pražského Gymnázia Přírodní škola a člen autorského týmu Soudobých dějin.

V čem se badatelská učebnice liší od ostatních? „Nechceme po dětech, aby se nadále jen nazpaměť učily data významných událostí. Chceme, aby místo toho pochopily příčiny vzniku historických milníků, utvářely si vztah k minulosti a porozuměly tomu, že existují různé pohledy na minulost. Budou si proto porovnávat podklady z různých zdrojů, ověřovat si je, a především o nich diskutovat,“ vysvětluje šéfredaktorka nakladatelství Radka Šmahelová, která se na vzniku učebnice od počátku podílela.

Žáci se podobně jako z jiných učebnic dozvědí, jak vypadal vývoj v tehdejším Československu a následně v České republice. Navíc se ale budou dotýkat

Nahrávám...
Nahrávám...