dnes je 23.2.2024

Input:

České školy mají rekordní zájem o projekty mezinárodní spolupráce

6.5.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

České školy a další organizace mají obrovský zájem realizovat mezinárodní projekty v evropských vzdělávacích programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity – navzdory pandemii Covid-19.

V letošním roce zaznamenal Dům zahraniční spolupráce, který oba tyto programy v České republice administruje, rekordní nárůst žádostí především v oblasti projektů strategických partnerství. Jde o dlouhodobou (až tříletou) formu spolupráce, jejímž cílem je výměna zkušeností, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

V posledních dvou letech jsme realizovali několik šetření, abychom zjistili, jaký dopad mezinárodní programy na účastníky projektů mají. Zároveň jsme zlepšili systém poskytování informací a konzultací institucím, které mohou o finanční podporu v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity žádat,“ sdělila Lenka Henebergová, vedoucí sekce mládeže a školního a odborného vzdělávání v DZS. „Z praxe víme, že zásadním motivačním faktorem vždy byla a nadále zůstává úžasná proměna účastníků zahraničních studijních pobytů nebo stáží. Kdo tuto proměnu na svých studentech nebo kolezích viděl, navždy kouzlu mezinárodních programů propadl.“

V oblasti vysokoškolského vzdělávání došlo v letošním roce k 95% nárůstu žádostí u projektů strategických partnerství. Celkově je požadována finanční podpora v objemu 11,3 milionů eur, což je o 146 procent více než v minulém roce. V minulosti byly podpořeny projekty z oblasti medicíny, astronomie, životního prostředí nebo sportu. Jedním z úspěšných žadatelů bylo například Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, které se věnuje studentům se specifickými nároky.

K výraznému nárůstu v počtu žádostí došlo i v sektoru vzdělávání dospělých, a to o téměř 79 %. Spektrum žádajících organizací je velmi široké, přičemž čtvrtina se letos přihlásila vůbec poprvé. V minulosti grant získala muzea, knihovny, organizace zaměřené na podporu rodičů samoživitelů, seniorů nebo migrantů. Mezi oceněné realizátory minulých let patří projekt organizace Mezi námi, o.p.s. zaměřený na mezigenerační dialog.

Rekordní (až 230%) navýšení počtu žádostí na projekty strategických partnerství zaznamenal i sektor školního vzdělávání. Tyto projekty cílí mimo jiné

Nahrávám...
Nahrávám...