dnes je 15.4.2024

Input:

Česká republika už dva roky pomáhá ukrajinským dětem

23.2.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Zítřejší dvouleté výročí vojenské invaze Ruska na Ukrajinu zároveň připomíná dva roky solidarity a podpory, kterou naše země ukrajinským uprchlíkům poskytla. Česká republika od té doby dokázala zapojit do svého vzdělávacího systému téměř 50 tisíc ukrajinských dětí uprchlíků a umožnit pokračování studia pro více než 3,5 tisíce ukrajinských studentů uprchlíků na českých vysokých školách.

V tomto školním roce tvoří ukrajinští azylanti celkem 1,6 % z celkového počtu dětí v mateřských školách, 3,7 % z celkového počtu žáků základních škol, 1,0 % z celkového počtu žáků ve středních školách a 2,5 % z celkového počtu žáků v konzervatořích.

Od začátku vojenského konfliktu na Ukrajině jen do zemí Evropské unie uprchlo přes čtyři miliony lidí. Česká republika téměř obratem zajistila těmto lidem nejen důstojné životní podmínky, ale také okamžitý přístup ke vzdělání.

Ministerstvo školství ve spolupráci s dalšími partnery zřídilo webovou stránku i sociální síť v ukrajinštině se všemi informacemi potřebnými k zahájení školní docházky, zavedlo informační telefonní linky, legislativně jsme školám umožnili snáze navyšovat kapacity a ulehčili jsme uprchlíkům počáteční adaptaci ve školách. Vyčlenili jsme finance na jazykové vzdělávání ukrajinských dětí, na ukrajinské asistenty pedagoga a upravili přijímací zkoušky na střední školy tak, aby se mohly o toto studium ucházet právě i děti z Ukrajiny. Děkuji školám, učitelům a všem, kteří přispěli k tomu, že jsme mohli těmto dětem zajistit perspektivní budoucnost,“ shrnul ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně upravil zákon Lex Ukrajina, na který navázaly výzvy na pořádání adaptačních a jazykových skupin. Prvních 90 dnů svého pobytu na území České republiky se tak mohly ukrajinské děti adaptovat na život v nové zemi a nastoupit do školy až ve chvíli, kdy jsou na ni alespoň částečně připraveny.

Adaptační skupiny s celodenním provozem zároveň umožnily zapojení ukrajinských rodičů na českém trhu práce. Následovaly výzvy na pořádání prázdninových kurzů pro ukrajinské děti uprchlíky, podpořeno bylo i jazykové vzdělávání ukrajinských žáků středních škol. Upraveny byly podmínky pro

Nahrávám...
Nahrávám...