dnes je 24.5.2024

Input:

Bezpečné studijní prostředí by mělo být samozřejmostí. Videa radí, jak na to

9.4.2024, Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni (https://info.zcu.cz/)

Školicí videa pomáhající vytvořit společnost, která nastoluje férové podmínky a bezpečné pracovní nebo studijní prostředí.

Právě to je výstupem projektu Prevence genderově podmíněného násilí v pracovním prostředí veřejných institucí a univerzit v ČR, který byl finančně podpořen Norskými fondy. Stojí za ním Genderové informační centrum Nora, jež spolupracuje s výzkumným centrem NTC Západočeské univerzity.

Podle UniSAFE, největšího evropského průzkumu o genderově podmíněném násilí (GPN) na akademické půdě z roku 2022, až 62 % osob zapojených do průzkumu zažilo nějakou formu genderově podmíněného násilí od doby, kdy začaly pracovat nebo studovat na své instituci. V případě žen se jednalo o 66 %, které se s GPN setkaly. Nejzranitelnější jsou pak lidé zdravotně znevýhodnění (72 %), příslušící k etnickým minoritám (69 %) či k LGBTQ+ (68 %).

„Genderově podmíněné násilí je škála nepřiměřeného a nevhodného jednání, které se projevuje mírným obtěžováním až vážnými formami sexuálního napadení. Jakýkoliv akt takového chování je nepřijatelný. Proto se naše organizace rozhodla realizovat projekt, který všechny zaměstnance a zaměstnankyně, stejně tak jako studující, seznámí s tím, jak násilí v akademickém a výzkumném prostředí rozpoznat a jak se proti němu bránit,” uvedla ředitelka Genderového informačního centra Nora, o.p.s. Eva Lukešová.

Co si lze pod označením genderově podmíněné násilí představit konkrétně? Například to, když si profesor během své přednášky neodpustí poznámku o tom, že holky se moc snažit nemusí, když stejně brzy otěhotní a z oboru odejdou; docentka při zkouškách dává lepší známky studentům v upnuté košili nebo doktorand v soukromé zprávě píše všem

Nahrávám...
Nahrávám...