dnes je 6.6.2023

Input:

318/2017 Sb., Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 318/2017 Sb., Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.1.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. září 2017
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
202/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu
338/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohu
415/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu
Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.:
§ 1
Výše odměn
Výše odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc a maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc je stanovena v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč
 
číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku
Počet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města
Uvolnění členové zastupitelstva
Neuvolnění členové zastupitelstva
starosta, primátor, hejtman
místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana
člen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2)
uvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 1 až 3)
starosta, primátor, hejtman
místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana
člen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6)
předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9)
číslo sloupce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
obec, městská část nebo obvod
do 300
47 255
41 584
36 859
32 134
28 352
25 518
5 671
2 835
2 363
1 418
2
od 301 do 600
53 068
46 701
41 393
36 086
31 841
28 656
6 368
3 183
2 653
1 593
3
od 601 do 1 000
59 495
52 356
46 406
40 457
35 696
32 127
7 139
3 570
2 974
1 785
4
od 1 001 do 3 000
66 206
58 260
51 640
45 020
39 723
35 751
7 945
3 972
3 311
1 986
5
od 3 001 do 5 000
72 915
64 165
56 873
49 583
43 748
39 375
8 749
4 376
3 645
2 188
6
od 5 001 do 10 000
79 626
70 070
62 108
54 145
47 775
42 998
9 556
4 777
3 981
2 388
7
od 10 001 do 20 000
86 287
75 934
67 305
58 675
51 772
46 596
10 354
5 178
4 315
2 588
Nahrávám...
Nahrávám...