dnes je 28.11.2022

Input:

269/2016 Sb., Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

č. 269/2016 Sb., Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2016
o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
Ministerstvo financí stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:
§ 1
Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka
(1) Podpisový kód poplatníka je tvořen podepsaným otiskem řetězce údajů o evidované tržbě a vyjádřen v kódování Base64 podle části A přílohy k této vyhlášce.
(2) Řetězcem údajů o evidované tržbě je posloupnost vybraných údajů o evidované tržbě uvedených v kódování UTF-8 podle části A přílohy k této vyhlášce ve tvaru, ve kterém jsou zasílány datovou zprávou, a oddělených svislým oddělovačem, kterým je znak s dekadickým kódem 124 v kódování Unicode podle části A přílohy k této vyhlášce.
(3) Vybranými údaji o evidované tržbě jsou v tomto pořadí:
a) daňové identifikační číslo poplatníka,
b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
d) pořadové číslo účtenky,
e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a
f) celková částka tržby.
(4) K vytvoření otisku řetězce údajů o evidované tržbě se použije kryptografická hashovací funkce SHA-256 podle části B přílohy k této vyhlášce.
(5) Otisk řetězce údajů o evidované tržbě se podepíše podpisovým schématem RSASSA-PKCS1-v1_5 podle části C přílohy k této vyhlášce pomocí soukromého klíče, který náleží k používanému certifikátu pro evidenci tržeb platnému ke dni evidované tržby.
§ 2
Způsob tvorby bezpečnostního kódu poplatníka
(1) Bezpečnostní kód poplatníka je tvořen otiskem podpisového kódu poplatníka vyjádřeného
Nahrávám...
Nahrávám...