dnes je 15.6.2024

Input:

2. Monitorovací výbor: Jak si vede OP JAK?

3.10.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Dnes proběhlo druhé zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). Na programu byly informace k dosavadní implementaci programu OP JAK a k nově vyhlášeným výzvám pro čerpání z fondů EU. Žadatelé mohou využít dotační příležitosti OP JAK a předložit své projekty do 7 otevřených výzev, jejichž celková alokace přesahuje 24 miliard korun. Vyhlášené, ale i plánované výzvy jsou zveřejňovány na webu OPJAK.cz. Pro startující výzvy jsou realizovány informační semináře pro žadatele a posléze příjemce.

Zasedání zahájil náměstek ministra Václav Velčovský, který je zároveň předsedou MV. Kromě členů MV OP JAK se zasedání účastnili také zástupci Evropské komise. Náměstek Václav Velčovský ve svém úvodu zhodnotil dosavadní kroky implementace OP JAK v kontextu předsednictví ČR v Radě EU: „České předsednictví má za sebou velmi slibný start, který už nyní, podle přímých i nepřímých signálů, může ovlivnit evropské politiky. Ve výzkumu a vývoji jsme zorganizovali skvěle hodnocenou konferenci o synergiích a komplementaritách ve výzkumu a vývoji. Je absolutně nutné sladit časové harmonogramy a pokud možno i obecná pravidla kohezních fondů, komunitárních programů, ale i národních zdrojů. Jen tak zajistíme princip 3E ve financování výzkumu. A v oblasti vzdělávání? Mezigenerační solidarita i digital-wellbeing jsou principy, na nichž byla postavena celá řada našich výzev. Měkká výzva není urážka. Měkká znamená dlouhá, protože změnit postoj či stereotyp člověka trvá rozhodně déle než postavit dům.“

Ředitelka Aneta Caithamlová představila body k projednání, informovala o činnosti Plánovacích komisí programu a vyzdvihla nové příležitosti pro čerpání evropský peněz v podobě dalších vyhlášených výzev – MSCA Fellowships CZIndividuální projekty systémové – Výzkum a vývoj IIndividuální projekty systémové – VzděláváníŠpičkový výzkum a Smart Akcelerátor+ I. Oznámila aktualizaci Harmonogramu výzev OP JAK pro tento rok a schválení Harmonogramu výzev OP JAK na rok 2023. Zvláštní pozornost byla věnována výzvám Šablony OP JAK, v rámci kterých byly již vydány první právní akty. Celkově je schváleno už více než 1700 projektových žádostí a mateřské a základní školy začínají rozjíždět své projekty, které navazují na šablony z OP VVV. V rámci publicity OP JAK byla představena nová možnost odběru e-mailového newsletteru z webu OPJAK.cz.

Členové MV OP JAK projednali a schválili úpravu

Nahrávám...
Nahrávám...